CAMİ MİHRAP, MİNBER VE KÜRSÜ YAPIMI

Cami Mihrap Minber Kürsü

Cami Mihrap Minber Kürsü

Cami Mihrap Minber Kürsü

Mihrap (Arapça: محراب ), camide imamın namaz kıldırırken cemaatin önünde durduğu, kıble yönündeki duvarın ortasında bulunan oyuk ve girintili yer. Çoğulu "mehârîb"tir.

Diğer yandan mihrâbın sağ üst kısmına "Allah", sol üst kısmına "Muhammed" veya üst kısma yalnız "İhlâs Sûresinin” yazıldığı da görülür. Osmanlılarda geceleri imamın namazda görülebilmesi için mihrabın iki tarafına büyük ve yüksek bir şamdan konulmakta ve bunlara dikilen kalın mumlar geceleri yakılmaktaydı. Günümüzde petrol lambalarının veya elektriğin aydınlatmada kullanılmasıyla bu şamdanlar bazı büyük camilerde süs ve hatıra olarak korunmaktadır.

Minber (Arapça: منبر‎), Üzerinde hutbe okunan, merdivenli yapı. Genel olarak mimari açıdan cami içerisinde mihrabın sağ tarafına denk gelecek şekilde inşa edilmektedir. İmamın, özellikle cemaate yüksekçe bir yerden hitap edebilmesi için merdivenli biçimde tasarlanmış cami içi bütünleyici yapıdır. Minber; Taş, mermer, tuğla ve Ahşap gibi maddelerden yapılabilir.

İmam hutbeyi merdivenin basamakları üzerinde okur. Merdivenli yapıda, imamın sesini cemaate duyurabilmesi amaçlanmıştır. İmamın minberden cemaate o güne ilişkin olarak hitap etmesine hutbe denilmektedir.

Cami Mihrap Minber Kürsü

Kürsü: Camilerde vaizlerin va’z sırasında oturdukları yüksekçe yerdir.

Asıl şekli Arapça kürsî olup Türkiye’de özellikle cami ve medreselerde vaaz veya ders vermeye mahsus, üstüne genelde merdivenle çıkılan bir mimari öğedir. Kürsü, değişik çağlarda ve çeşitli müslüman milletlerde az çok farklı fakat birbiriyle ilişkili mânalarda kullanılmıştır. Meselâ Kâbe’nin kapısındaki üst basamağı eşiğe denk gelen hareketli merdivene, üç veya dört ayaklı tabureye, örekeye (doğum iskemlesi), arkalıklı sıra ve küçük masa gibi eşyalara kürsü denilir.

Firmamız Yalçınkaya Mezar, Doğaltaş, Mermer ve Granit kullanarak, geleneksel yapıya sadık kalırken, istenilen yerlere de modern çizgi ve motiflerle bezenmiş Mihrap, Minber ve kürsü imal etmektedir.

Tamamen gerçek doğal taş kullanarak yaptığımız bazı uygulamalar ile değişik kaynaklardan temin edilen ve fikir vermesi için eklenen uygulama örneklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Cami iç ve Dış Cephe Kaplama


* Montaj yeri Kayseri Şehir merkezi dışındaysa, yapılan işin boyutuna göre, oluşabilecek ulaştırma maliyetleri karşılıklı görüşülerek kararlaştırılan neticeye göre hareket edilir.