TAŞ VE MERMER ÇEŞME MODELLERİ

Taş Mermer Çeşme Modelleri

Taş Mermer Çeşme Modelleri Hayatın kaynağı, tarihte varlığın dört temel unsurundan biri, ülkelerin ve şehirlerin varlığıdır su. Suyun kültürümüzde bu kadar saygın olmasının başlıca sebeplerinden biri İslamiyet’te insanlara su sağlamanın büyük önem arz etmesidir.

Hz. Peygamber’in “Sadaka’nın en faziletlisi su teminidir.” (Ebû Davûd, “Zekât”, 41: İbn Mâce, “Edeb”,8) hadisi halkın varlıklılarının kuyular vakfetmesini sağlamıştır. Bu sebepledir ki çeşme yaptırmak, su kuyusu açtırmak, halka suyu ulaştırmak İslam kültüründe önemli olan hayırlar olagelmiştir.

Çeşme, tarihin eski çağlarından günümüze kadar gelen, Türk insanının kültür ve yaşam zenginliğini yansıtan önemli bir nesne olmuştur. Türk kültüründe susamış birisine bir tas su vermek, bir yere su götürmek veya bir yol kenarında çeşme, sebil yaptırmak, büyük bir hayır işi olarak kabul edilmektedir.

Bundan dolayı çeşme yapımı ve çeşme vakfı özellikle Türk topluluklarında önemli bir değere sahiptir. Anadolu Türk mimarisinde suyla ilgili yapılar arasında önemli bir kısmı oluşturan çeşmeler, yapıldıkları dönemlere göre farklı form ve planlarda karşımıza çıkmaktadır

Çeşme, Türk kültüründe de büyük öneme sahip hayır ve dekorasyon ürünlerinden biridir. Özellikle bahçelerde, köylerde, mahalle aralarında, tarihi mekanlarda ve akla gelebilecek pek çok yerde insan ve hayvanlara su ulaştırmanın en önemli yapıtlarıdır. İnsanlara ve hayvanlara büyük kolaylık sağlar. Bu sebeple hayrat olarak yaptırılır. Tarihe de büyük katkı sağladığı bilinen bir gerçektir. Uzun yıllar geçse de yıkılmayan ve sökülmeyen tek yapıt çeşmeler olarak kabul edilir.

Taş Mermer Çeşme Modelleri

En çok Doğal taş kullanılarak yapılan çeşmeler, yapılan yerin özelliğine göre Mermer yada Granit malzemeden de yapılmaktadır. Taş Çeşme, Mermer Çeşme ve Granit çeşme modellerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Taş Mermer Çeşme Modelleri


* Montaj yeri Kayseri Şehir merkezi dışındaysa, yapılan işin boyutuna göre, oluşabilecek ulaştırma maliyetleri karşılıklı görüşülerek kararlaştırılan neticeye göre hareket edilir.